Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

1.  6 + 5 = 11              6 + 6 = 12               6 + 7 = 13                 6 + 8 = 14 5 + 6 = 11              6 + 10 = 16             7 + 6 = 13                  6 + 9 = 15 8 + 6 = 14              9 + 6 = 15               6 + 4 = 10                  4 + 6 = 10 2.  3. 4.  Số cây đội 2 trồng được

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!