Luyện tập trang 33 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 33 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2

1. a Túi cam cân nặng 1kg. b Bạn Hoa cân nặng 25kg. 2.  Câu a sai                  Câu d sai Câu b đúng               Câu e sai Câu c đúng                Câu g đúng 3. 3kg + 6kg 4kg = 5kg                         8kg 4kg + 9kg = 13kg 15kg 10kg + 7kg = 12kg                    16kg + 2kg 5kg = 13kg

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 33 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!