Luyện tập trang 29 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 29 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2

1. 7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11              7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15              5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13               7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13 7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17  8 + 7 = 15                

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 29 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!