Luyện tập trang 25 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 25 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2

1.  Số bút chì có trong hộp là: 6 + 2 = 8 bút chì Đáp số: 8 bút chì. 2. Số bưu ảnh Bình có là: 11 + 3 = 14 bưu ảnh Đáp số: 14 bưu ảnh. 3. Số người của đội 2 là: 15 + 2 = 17 người Đáp số: 17 người. 4. a Độ dài của đoạn thẳng CD là: 10 + 2 = 12 cm Đáp số: 12cm b Dùng thước có vạch chia cm chấm mộ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 25 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!