Luyện tập trang 143 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 143 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 143 (Luyện tập) SGK Toán 5

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.              t = s : v LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 143 SGK Toán 5

Đổi đơn vị đo quãng đường sang đơn vị mét.  Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1,08m = 108cm. Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường đó là :           108 : 12 = 9 phút                                                Đáp số: 9 phút.

Bài 3 trang 143 (Luyện tập) SGK Toán 5

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.                        t = s : v LỜI GIẢI CHI TIẾT Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:             72 : 96 = dfrac{3}{4} giờ Đổi dfrac{3}{4}  giờ = 45 phút                                Đáp số: 45 phút.

Bài 4 trang 143 SGK Toán 5

Đổi đơn vị đo của quãng đường sang đơn vị mét.  Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi: 10,5km = 10500m. Thời gian để rái cá bơi được 10,5km là:         10500 : 420 = 25 phút                                           Đáp số: 25 phút.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 143 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!