Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 141 SGK Toán 5

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian:  s = v × t. Lưu ý: đơn vị đo của các đại lượng phải tương ứng với nhau, ví dụ vận tốc có đơn vị mét/giây, thời gian có đơn vị giây thì quãng đường có đơn vị đo là mét... Đổi đơn vị đo của quãng đường sang đơn vị kilômét. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 141 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính thời gian ô tô đi từ A đến B = 12 giờ 15 phút 7 giờ 30 phút. Đổi số đo thời gian sang đơn vị đo là giờ. Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. LỜI GIẢI CHI TIẾT Thời gian đi của ô tô là:           12 giờ 15 phút 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút Đổi 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ. Độ dà

Bài 3 trang 142 SGK Toán 5

Đổi số đo thời gian sang đơn vị đo là giờ. Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi: 15 phút = 0,25 giờ. Quãng đường bay được của ong mật là:         8 x 0,25 = 2 km                                            Đáp số: 2km.

Bài 4 trang 142 SGK Toán 5

Đổi số đo thời gian sang đơn vị đo là giây. Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây Quãng đường di chuyển của kăngguru là:            14 x 75 = 1050 m                                          Đáp số: 1050m.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!