Luyện tập trang 136 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 136 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Luyện tập) SGK Toán 4

1. a dfrac{3}{5} times dfrac{3}{4}=dfrac{3}{5} times dfrac{4}{3}=dfrac{3 times 4}{5 times 3}  = dfrac{4}{5}     dfrac{2}{5} : dfrac{3}{10}=dfrac{2}{5} times dfrac{10}{3} = dfrac{2times 10}{5 times 3}=  dfrac{2 times 5times 2}{ 5 times 3}= dfrac{4}{3}                     

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 136 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!