Luyện tập trang 120 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 120 SGK Toán 4

+ Trong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. + Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.     Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.     Nếu tử số bằng mẫu số thì ph

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!