Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4

1.  2.  3. CÁCH 1: Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả số bộ đồ dùng học toán là:                40 x 468 = 18 720 bộ Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:               18 720 : 156 = 120 bộ                                                   Đáp số: 120 bộ CÁCH 2: Mỗi trường nhận đượ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!