Luyện tập chung trang 44 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 44 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2

1. 5 + 6 = 11             16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20 8 + 7 = 15             27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50 9 + 4 = 13             44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40 2.                   Hình a. 45kg;  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 44 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!