Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 179, 180 SGK Toán 4

1: a Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là 3000.     Khoanh vào C b Tích riêng thứ hai trong phép chia đã cho là 7038.     Khoanh vào B ; c Phân số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là frac{4}{9}     Khoanh vào D ; d Số thích hợp để viết vào ô trống của  là 1.    Khoanh vào A ; e Đổi 4kg = 4000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!