Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 3

1. a Số liền trước của số 92458 là số 92457     Số liền sau của số 69509 là số 69510 b Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:       69134; 69314; 78507; 83507 2.  3.    Trong một năm những tháng có 31 ngày là:   Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. 4. a  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!