Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

1.  a frac{2}{3}+frac{4}{5}=frac{10}{15}+frac{12}{15}=frac{22}{15} b frac{5}{12}+frac{1}{6} = frac{5}{12}+frac{2}{12}= frac{7}{12} c frac{3}{4}+frac{5}{6}= frac{9}{12}+frac{10}{12}=frac{19}{12} 2.  a frac{23}{5}frac{11}{3}= frac{69}{15}frac{55}{15}=frac{14}{15} b frac{3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!