Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

1.  Phép c làm đúng. Giải thích: Phép a, b sai vì không thể cộng trừ phân số bằng cách cộng trừ tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số. Phép tính d sai vì không thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân. 2.  eqalign{ & a,,{1 over 2} times {1 over 4} ti

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!