Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4

4. Tính chiều rộng = chiều dài times  {3 over 5}    Chu vi = chiều dài + chiều rộng  times 2     Diện tích = chiều dài  times chiều rộng  LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  eqalign{ & a,,,{5 over 9}:{4 over 7} = {5 over 9} times {7 over 4} = {{5 times 7} over {9 times 4}} = {{35} over {

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!