Lít - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Lít được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2

1.  2.  a 9l + 8l = 17l               15l + 5l = 20l                2l + 2l + 6l = 10l b 17l 6l = 11l              18l 5l = 13l               28l 4l 2l = 22l 3.  b 10l 2l  = 8l c 20l 10l = 10l. 4.  Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là 12 + 15 = 27 l Đáp số: 27 lít.                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Lít - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!