Ki-lô-gam - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ki-lô-gam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2

1.  2. 47kg + 12kg = 59kg                      10kg 5kg = 5kg 6kg + 20kg = 26kg                        24kg 13kg = 11kg 35kg 25kg = 10kg. 3. Cả hai bao gaọ nặng là: 25 + 10 = 35 kg Đáp số: 35kg.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ki-lô-gam - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!