Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4

1. 2. eqalign{ & a,,x times 405 = 86265 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 86265:405 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 213 cr & b,,89658:x = 293 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 89658:293 cr & ,,,,,,,,,,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!