Bài toán về nhiều hơn - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài toán về nhiều hơn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2

1.  Số bông hoa Bình có là: 4 + 2 = 6 bông hoa Đáp số: 6 bông hoa. 2. Số bi Bảo có là: 10 + 5 = 15 viên bi Đáp số: 15 viên bi. 3. Chiều cao của Đào là 95 + 3 = 98 cm Đáp số: 98 cm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài toán về nhiều hơn - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!