Bài toán về ít hơn - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài toán về ít hơn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2

1.  Số cây cam vườn nhà Hoa có là: 17 7 = 10 cây cam Đáp số: 10 cây cam. 2. Chiều cao của Bình là: 95 5 = 90 cm Đáp số: 90 cm 3. Số học sinh trai lớp 2A có là: 15 3 = 12 học sinh Đáp số: 12 học sinh.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài toán về ít hơn - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!