Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Toán lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=fleft x right trên đoạn left[ a; b right] ta làm như sau : + Tìm các điểm {{x}{1}}; {{x}{2}}; {{x}{3}};......; {{x}{n}} thuộc đoạn left[ a; b right] mà tại đó hàm số có đạo hàm f'left x right=0 hoặc không có đạo hàm. + Tính fleft {{x}{1}} righ

Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12

Cho hình chữ nhật có chiều dài là x và chiều rộng là y. + Chu vi của hình chữ nhật đó là: P=2left x+y right. + Diện tích của hình chữ nhật đó là: S=xy. Biểu diễn chiều dài theo chiều rộng bởi hàm số y=fleft x right. Sau đó tìm chiều rộng để diện tích của hình chữ nhật đó lớn nhất bằng cách

Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12

+ Cho hình chữ nhật có chiều dài là x và chiều rộng là y. + Chu vi của hình chữ nhật đó là: P=2left x+y right. + Diện tích của hình chữ nhật đó là: S=xy. Biểu diễn chiều dài theo chiều rộng bởi hàm số y=fleft x right. Sau đó tìm chiều rộng để chu vi của hình chữ nhật đó nhỏ nhất bằng cách

Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=fleft x right trên đoạn left[ a; b right] ta làm như sau : + Tìm các điểm {{x}{1}}; {{x}{2}}; {{x}{3}};......; {{x}{n}} thuộc đoạn left[ a; b right] mà tại đó hàm số có đạo hàm f'left x right=0 hoặc không có đạo hàm. + Tính fleft {{x}{1}} righ

Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=fleft x right trên đoạn left[ a; b right] ta làm như sau : + Tìm các điểm {{x}{1}}; {{x}{2}}; {{x}{3}};......; {{x}{n}} thuộc đoạn left[ a; b right] mà tại đó hàm số có đạo hàm f'left x right=0 hoặc không có đạo hàm. + Tính fleft {{x}{1}} righ

Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12

a y’ = 2x ≤ 0 trên đoạn [3; 0]. Vậy hàm số nghịch biến trên đoạn [3,0]. Khi đó trên đoạn [3,0]: hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 3 và giá trị lớn nhất bằng 9, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 0 và giá trị nhỏ nhất = 0. b  y' = {{ 2} over {{{x 1}^2}}} < 0 trên đoạn [3; 5]. Vậy hàm số nghịc

Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2,3] là điểm thấp nhất của đồ thị trên đoạn đó. Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 2. Thay x = 2 vào hàm số y đã cho ta có giá trị nhỏ nhất là 2. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2,3] là điểm cao nhất của đồ thị trên đoạn đó. Vậy hàm số đạt giá trị l

Tổng hợp phương pháp tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số cần nắm rõ

PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ  BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH LỚP 12 CÁC EM HỌC SINH SẼ ĐƯỢC HỌC DẠNG BÀI TẬP: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ. CUNGHOCVUI.COM SẼ TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI TẬP NÀY.  I. ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Cho hàm số y = fx x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Toán lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!