Bài 4. Đường tiệm cận - Toán lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Đường tiệm cận được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12

Sử dụng định nghĩa đường tiệm cận của hàm số: Cho hàm số y = fleft x right xác định trên một khoảng vô hạn là khoảng có dạng left {a; + infty } right,,,left { infty ;b} right hoặc left { infty ; + infty } right.  Đường thẳng y=y0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y

Bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12

Sử dụng định nghĩa đường tiệm cận của hàm số: Cho hàm số y = fleft x right xác định trên một khoảng vô hạn là khoảng có dạng left {a; + infty } right,,,left { infty ;b} right hoặc left { infty ; + infty } right.  Đường thẳng y=y0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y

Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Khoảng cách từ điểm Mx; y ∈ C tới đường thẳng y = 1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.

Câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

eqalign{ & {lim {n to {0^ + }}}{1 over x} + 2 = + infty cr & {lim {n to {0^ }}}{1 over x} + 2 = infty cr} Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Đường tiệm cận - Toán lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!