Đăng ký

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

Bài 3 ( Trang 7, SGK)

Y là muối 2C có dạng\(CH_3COONa \to X\) là este có dạng \(CH_3COOR' \to \) Đáp án C.

Vì X có công thức phân tử là \(C_4H_8O_2\to R'=C_2H_4O_2-CH_3COO=C_2H_5\)

\(\to X: CH_3COOC_2H_5\)

Tags