Đăng ký

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12

Bài 1 (trang 7, SGK) 

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô trống ở các phát biểu sau:                                                                                                                                    

a. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.  S
b. Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm \(COO^{-}\). S
c. Este no, đơn chất, mạch hở có công thứu phân tử \(C_{n}H_{2n}O_{2}, \) với \(n\geq2\) Đ
d. Hợp chất \(CH_{3}COOC_{2}H_{5}\) thuộc loại este  Đ
e. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este S

 

Tags