7 cộng với một số: 7 + 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 7 cộng với một số: 7 + 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2

1.  7 + 4 = 11             7 + 6 = 13               7 + 8 = 15               7 + 9 = 16 4 + 7 = 11             6 + 7 = 13               8 + 7 = 15               9 + 7 = 16 2.  3. 7 + 5 = 12                               7 + 6 = 13 7 + 3 + 2 = 12                         7 + 3 + 3 = 13 7 + 8 = 15    

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 7 cộng với một số: 7 + 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!