6 cộng với một số: 6 + 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 6 cộng với một số: 6 + 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2

1.  6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15 6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                8 + 6 = 14                9 + 6 = 15 2.   3. 6 + 5 = 11                6 + 6 = 12                 6 + 7 = 13 4.  Có 6 điểm ở trong hình tròn. Có 9 điểm ở n

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 6 cộng với một số: 6 + 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!