36 + 15 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 36 + 15 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

1.  2.  3.  Học sinh đặt đề toán theo hình vẽ, chẳng hạn: Bao gạo cân nặng 46kg, bao ngô cân nặng 27kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu kg? BÀI GIẢI Cả hai bao cân nặng là: 46 + 27 = 73 kg Đáp số: 73kg. 4.  Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2 40+5, quả bóng thứ 3 18+27,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 36 + 15 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!