Đăng ký

Viết bài văn giới thiệu về lớp em

Viết bài văn giới thiệu về lớp em

Đề bài: Dựa vào nội dung đã giới thiệu ở bài tập: Các thầy cô của trường bên đến thăm trường em. Các thầy cô đến thăm lớp em. Đóng vai lớp trưởng, em hãy giới thiệu những nét tiêu biểu nhất về lớp của mình, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) giới thiệu về lớp của mình.

Hướng dẫn bài làm

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

a) Về nội dung: Khi viết thành đoạn văn, các em không cần viết lời xưng hô, chào hỏi, không cần viết lời giới thiệu về mình và cũng không cần viết lời kết. Khi viết, các em chỉ cần viết về hai nội dung:

-    Giới thiệu về các thành viên trong ló'p.

-    Giới thiệu về những hoạt động cua lớp.

b) Về hình thức trình bày:

-    Đoạn văn phải đảm bảo số câu đề bài yêu cầu.

-    Viết đúng chính tả, dùng từ đặt câu.

-    Trình bày sạch đẹp.

Vừa qua, lớp em đã đạt được một số thành tích về học tập cũng như về các mặt hoạt động khác. 100% các bạn trong lớp học tập chuyên cần, luôn làm bài, học bài đầy đủ trước khi đến lớp. Vì vậy, kết quả học tập trong tháng thi đua của các bạn đều đạt điểm từ loại khá trở lên. Ngoài ra, 100% các bạn đều hăng hái tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào đền ơn đáp nghĩa do nhà trường phát động.

Mới:

shoppe