Đăng ký

Tập tổ chức lớp để bàn về một vấn đề đạo đức

Tập tổ chức lớp để bàn về một vấn đề đạo đức

Đề bài: Đóng vai người điều khiển, em hãy tổ chức một buổi họp lớp để trao đổi ý kiến về câu hỏi: “Em cần làm gì để góp phần vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa?”.

1.    Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý:

-    Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài.

-    Xác định nội dung cần trao đổi : “Em cần Làm gì dể góp phần vào hoạt, động đền ơn đáp nghĩa?”.

-    Nắm vững được các bước tố chức một cuộc họp.

2.    Bài tham khảo

+ Em Hôm nay, lớp ta họp để trao đổi về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để góp phần vào hoạt động dền ơn đáp nghĩa"

+ Bạn thứ nhất    - Theo mình, muốn góp phần vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trước hết chúng ta thử rà lại xem trong thôn ta có những gia đinh nào thuộc gia đình chính sách. Sau đó ta bàn các việc làm cụ thể.
+ Bạn thứ hai    - Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Tốt nhất, mình đến bác trưởng thôn nhờ bác cho danh sách các gia đình thuộc diện chính sách. Từ đó, căn cứ vào số lượng gia đình chính sách trong thôn, chúng mình sẽ có kế hoạch cụ thể.
+ Bạn thứ ba    - Tuy chưa nắm được danh sách cụ thể, nhưng chúng mình thử bàn xem chúng mình sẽ có những việc làm gì khi đã có danh sách đế chúng mình chủ động trong hoạt động.
+ Em    - Tổ 1, tổ 3, tổ 4 đã có ý kiến. Mình mời đại diện cho tổ 2 phát biểu.
+ Bạn thứ tư (đại diện cho tố 2)    - Mình đồng ý với các ý kiến của các tổ bạn. Mình chĩ bổ sung một ý nhỏ. Muốn hoạt động không mang tính hình thức, ngay bây giờ, chúng ta phải có kế hoạch cụ thế.
+ Bạn thứ năm    - Mình cũng đồng ý với ý của bạn. Mình thấy nên kể ra các việc làm thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa?
+ Em    - Ý kiến của các bạn rất hay. Bây giờ, các bạn hãy cho biết, những việc làm nào thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa.
+ Bạn thứ 6    - Theo mình, các việc làm phù hợp với chúng mình là: quét dọn nhà cửa sân vườn, rửa bát đũa, ...
+ Bạn thứ 7    - Mình thấy còn các việc khác như lau bàn ghế, rử bát đũa xoong nồi...
+ Bạn thứ 8    - Mình thấy, chúng mình cùng cần tập những bài hát nói về công ơn của các liệt sĩ, thương binh nữa phải không các bạn?
_ Em    - Bây giờ, mình tóm lại ý kiến của các bạn nhé. Chúng mình sẽ làm những việc hợp với sức của mình nhé.