Đăng ký

Tất tần tần kiến thức lý thuyết về "used to" bạn cần phải biết

Ở bài viết này Cunghocvui sẽ gửi đến bạn cấu trúc used to, be used to, get used to, used to be, be used to ving và cách dùng used to. Cùng học vui thôi!

Used to

I) Cấu trúc và cách dùng

Trong phần này ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc used to, be used to, get used to và cách dùng.

1) Used to

a) Cấu trúc

Used to + Verb

VD: I used to drive to work but now I take the bus.

♦ Dạng phủ định: 

S + didn't + used to

VD: We didn't use to be vegestarians.

b) Cách dùng

Used to thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn, dùng để chỉ một thói quen, một hành động thường quên xảy ra trong quá khứ và ở hiện tại không còn nữa.

  • Chỉ thói quen trong quá khứ: tức là bạn đã làm việc đó trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ nhưng ở hiện tại thì bạn không còn làm công việc đó nữa.
  • Những động từ biểu hiện trạng thái: have, belive, hnow, like còn được dùng để thể hiện tình trạng trong quá khứ nhưng ở hiện tại thì không còn tồn tại.

2) Be used to

a) Cấu trúc

Be used to + N/V-ing

VD: She didn't complain about the noise next door. She was used to it.

b) Cách dùng

"Be used to" được sử dụng khi bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần, thậm chí là có kinh nghiệm về việc làm đó rồi.

3) Get used to

a) Cấu trúc

To get used to + N/ V-ing

VD: I didn't understand the accent when I first move here but I quickly got used to it.

b) Cách dùng

Khi bạn làm một công việc đang trở nên quen dần thì ta sẽ sử dụng "get used to". 

II) Luyện tập

Hãy dựa vào cách dùng used to, cấu trúc used to, be used to, get used to để hoàn thành các câu dưới đây.

1) AstroEuropean drivers find it difficult to_________(drive) on the left when they visit Britain.

2) See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it's a factory.

3) I have only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they do things round here.

4) When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5) Working till 10pm isn't a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6) I can't believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7) His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn't smoke at all!

8) Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

Trên đây là một số kiến thức về be used to, get used to, cấu trúc used to và cách dùng used to mà Cunghocvui đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong quá trình học tập, chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe