Đăng ký

Khái niệm về từ nối trong Tiếng anh và các liên từ quan trọng cần nhớ

Khái niệm về từ nối  trong Tiếng anh và các liên từ quan trọng cần nhớ

Từ nối trong tiếng anh là một phận quan trọng trong câu, có tác dụng gắn kết giúp câu trở nên hay hơn và có ý nghĩa hơn. Vậy cách sử dụng liên từ như thế nào là đúng và bạn cần phải ghi nhớ các liên từ quan trọng nào, cùng nhau theo dõi bài viết sau đây nhé!

Conjunction

I. Khái niệm về từ nối trong tiếng Anh

    1. Liên từ là gì?

Liên từ hay conjunction là gì? Chính là các từ nối trong tiếng Anh, là một chủ điểm ngữ pháp được sử dụng trong cả tiếng Anh nói và tiếng Anh viết rất nhiều. Chúng có tác dụng giúp liên kết các câu, các cụm từ, các mệnh đề và các đoạn văn với nhau

Mới nhất:.

    2. Các từ nối trong tiếng Anh thường gặp

  • Coordinating conjuntion (kết hợp)

Có tác dụng nối hai hay nhiều đơn vị tương đương nhau như hai cụm từ, hai mệnh đề trong câu hay đoạn văn.

Eg: I don't have freetime so i cannot go out with my friends.

Các liên từ phổ biến dạng này:

- For: giống because, nói lý do hay mục đích

- And: thêm hoặc bổ sung nghĩa

- Nor: bổ sung thêm ý phủ định vào ý phủ định cho trước

- But: diễn tả sự trái nghĩa, đối lập

- Or: diễn tả sự lựa chọn

- Yet: diễn tả câu có ý nghĩa ngược lại so với câu trước = but

- So: diễn tả kết quả của hành động xảy ra trước.

  • Correlative Conjuntions (tương quan)

Nhằm liên kết hai đơn vị từ với nhau và chúng không thể tách rời mà phải đi cùng nhau.

Eg: This dress is not only pretty but also suit with my burget.

Các liên từ phổ biến dạng này:

- Either...or: thể hiện sự lựa chọn

- Both...and: thể hiện sự bao hàm, lựa chọn kép

- Neither...nor: diễn ta sự phủ định kép

- As...as: diễn tả so sánh tương quan.

- Not only...but also: không những...mà còn

- Whether...or: liệu cái này hay cái kia

- Rather...than: hơn là, thay vì cái gì đó

- Scarecely...when / no sooner...than: ám chỉ quan hệ về thời gian.

- Such...that/ so...that: thể hiện sự quá...

  • Subordinating Conjuntion (phụ thuộc)

Dùng để gắn kết hai đơn vị với nhau, thể hiện sự phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc thường đứng sau mệnh đề chính.

Eg: Although i spend all my saving money, I couldn't buy this car

Các liên từ phổ biến dạng này:

- After/before: diễn tả hành động xảy ra trước hoặc xảy ra sau

- As: diễn tả câu ở dạng nguyên nhân kết quả

- As long as: miễn là, dùng để nói lên điều kiện

- Although/though/even thought: diễn tả hai sự việc hay hai hành động khác nhau cùng xảy ra.

- Even if: thể hiện một giả thuyết

- If/unless: thể hiện điều kiện nếu hay nếu không

- Because/since: Dùng để thể hiện nguyên nhân xảy ra sự việc

- Once: thể hiện sự bắt buộc về thời gian...một khi

- Now that: thể hiện nguyên nhân tại thời điểm

- Until: điều kiện cho đến khi, thể hiện quan hệ về thời gian

- So that/ in order that: thể hiện mục tiêu, mục đích.

- When: diễn tả quan hệ về thời gian

- While: diễn tả hoạt động diễn ra xen vào hoạt động được đề cập trước đó = whereas

- Where: diễn tả nơi chốn, nơi diễn ra sự việc

- In case/ in the event that: thể hiện trường hợp có thể xảy ra.

II. Bài tập về từ nối tiếng Anh

Bài 1: Điền vào chỗ trống

Bài 1

Bài 2: Viết lại câu

bài 2

Để ghi nhớ và hoàn thành tốt các bài tập về liên từ trong tiếng Anh nói riêng và môn học nói chung bạn cũng có thể tham khảo thêMẹo Tiếng Anh. Chúc các bạn có những giờ học thú vị!

shoppe