Đăng ký

Tổng hợp lý thuyết về cách dùng since chính xác nhất

Ở bài viết này Cunghocvui tổng hợp những kiến thức lý thuyết về cách dùng for và since, đặc biệt là cách dùng since và for trong hiện tại hoàn thành, chỉ rõ cho bạn khi nào dùng since và for. Mau đi vào tìm hiểu về cách dùng since - for ngay thôi nào!

Since và for

I) Sơ lược về cách dùng for và since

1) Khi nào dùng since và for

- Dùng "since" khi chỉ mốc thời gian sự việc hay hành động bắt đầu xảy ra (tức là từ lúc sự việc đó diễn ra), thường được dùng trả lời cho câu hỏi bằng "When"

- Dùng "for" khi chỉ khoảng thời gian mà sự việc, hành động diễn ra và kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó, thường được dùng để trả lời cho câu hỏi "How long"

2) Cấu trúc

  SINCE FOR
Cấu trúc since + mốc thời gian for + khoảng thời gian
Ví dụ She has been away since Tuesday We lived Ha Noi city for 19 year.

II) Cách dùng for và since

1) Since

Thì Ví dụ cấu trúc
Hiện tại hoàn thành I haven't slept since last night
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn I have been playing football since 6 o'clock
Quá khứ hoàn thành

I was sad when the scompany moved. I had worked there since I was 10 years old.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn I had been listening that song every night since it started

♦ Lưu ý: Ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, ta có hai trường hợp sau

- Since + Thì quá khứ đơn

- Since + Thời điểm quá khứ

2) For

Thì  Ví dụ
Hiện tại đơn I play badminton for 2 hours a day
Hiện tại tiếp diễn She is finding a new house for a month
Hiện tại hoàn thành They have just sleep for 30 minitues
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn I have been learning new vocabulary for 1 days
Quá khứ She studied at this school for 5 years
Tương lai I will attend the event the envent in Pais for 5 days

♦ Lưu ý trường hợp đặc biệt

  • "All day/ All the time" không dùng "for"
  • Ngoại từ câu phủ định "for" được thay thế bằng "in", các trường hợp khác có thể lược bỏ.

3) Phân biệt "FOR" và "AFTER"

SINCE (Tất cả các thì)

I-----------------<

FOR (Thì hoàn thành)

>-----------------------<

Since 8am For 19 minutes
Since Tuesday For three days
Since December For 5 months
Since 1999 For 4 years
Since 1400 For 2 centuries
Since I left school For a long time
Since the begining of time For ever

III) Bài tập: Điền "since" hoặc "for" vào chỗ trống thích hợp

1) It's been raining____lunchtime.

2) Sarah has lived in Paris____1996.

3) Paul has lived in London_____six years.

4) I'm tired of waiting. We have been sitting here_________an hour.

5) Kevin has been looking for a job_________he left school.

6) I haven't been to a party______Ages.

7) Mary is away. She's been away______Monday.

8) I wonder where Joe. I haven't seen him_______last weeks.

Đáp án:

1) since

2) since

3) for

4) for

5) since

6) for

7) since

8) since

Xem thêm>>> Bộ bí kíp đầy đủ về các dạng câu điều kiện học sinh không nên bỏ qua

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về cách dùng since và cách dùng since và for trong hiện tại hoàn thành, mong rằng sau bài viết bạn có thể nhận biết được khi nào dùng since và for . Hãy để lại comment ý kiến thắc mắc của bản thân ở phía dưới nhé!