Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 30 Toán 7 Tập 2

Đề bài

Cho các biểu thức đại số:

4xy2;        3 – 2y;        \( - {3 \over 5}{x^2}{y^3}x\);       

10x + y;   5(x + y);        \(2{x^2}\left( { - {1 \over 2}} \right){y^3}x\);       

2x2y;       -2y.

Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm:

Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.

Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.

 

Hướng dẫn giải

Ta sắp xếp như sau:

Nhóm 1: 3 – 2y; 10x + y; 5(x+y)

Nhóm 2: 4xy2; \( - {3 \over 5}{x^2}{y^3}x\); \(2{x^2}\left( { - {1 \over 2}} \right){y^3}x\); 2x2y; -2y

 

shoppe