Đăng ký

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Như đã tìm hiểu hiệu điện thế, cường độ và điện trở giữa hai đầu dây dẫn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Với sự thay đổi của một nhân tố này chắc chắn sẽ gây ra sự thay đổi cho nhân tố kia. Vậy sự thay đổi đó là gì và hệ quả của chúng ra sao. Mời các bạn cùng tìm hiểu!

I. Các đại lượng liên quan

    1. Cường độ dòng điện

Cường độ của dây dẫn được hiểu là một đại lượng dùng để đo lường khối lượng thể tích dao động trên bề mặt trong một đơn vị thời gian cho trước. Cường độ được đo bằng ampe kế và có đơn vị là ampe. Ta thường thấy ký hiệu quen thuộc của cường độ DĐ là chữ I.

\({\displaystyle I={\frac {Q}{t}}=(q_{1}+q_{2}+q_{3}+...+q_{n})/t}\)

Cường độ DĐ trung bình trong một khoảng thời gian được tính bằng phép chia lấy thương số giữa điện lượng chuyển qua bề mặt được xét trong một khoảng thời gian đó và một khoảng thời gian đang xem xét.

\({\displaystyle I_{tb}={\Delta Q \over \Delta t}}\)

Ta có:

  • \(I_{ tb}\) là cường độ DĐ trung bình  (A)
  • ΔQ là điện lượng được xét tại khoảng thời gian Δt (C)
  • Δt là khảng chênh lệch về thời gian (s)

Khi khoảng thời gian được xét nhỏ vô cùng, ta có cường độ DĐ ngay thời điểm đó là:

\({\displaystyle I={dQ \over dt}}\)

Mới nhất:

    2. Hiệu điện thế

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây là sự chênh lệch về điện thế đo được giữa hai cực. Hiệu điện thế được đo bằng Vôn kế với đơn vị đo là V và có ký hiệu là U.

Mối quan hệ: U = I.R

II. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

- Nội dung lý thuyết: Cường dộ dòng điện có mối quan hệ tỷ lệ thuận đối với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Hiệu điện thế mà tăng giảm bao nhiêu lần thì cường độ cũng sẽ tăng giảm bấy nhiêu lần.

- Mối quan hệ được biểu thị qua công thức sau:

\(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{U_1}{U_2}\)

- Hình dạng của đồ thị phụ thuộc có dạng là một đường thẳng đi qua góc tọa độ (U = 0, I = 0)

Xem thêm: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

III. Bài tập

Bài tập về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện lên hiệu điện thế hai đầu dây dẫn

Trên đây là những phân tích hết sức quan trọng về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện lên hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Nhớ lưu lại ngay những kiến thức quan trọng này nhé!