Đăng ký

Lý thuyết cấu trúc not only but also chuẩn nhất

Cấu trúc not only but also là một trong những cấu trúc quen thuộc. Cunghocvui xin gửi tới các bạn lý thuyết và các dạng bài tập về cấu trúc not only...but also trong tiếng anh. Hy vọng bài viết tham khảo này sẽ giúp ích các bạn

A. Lý thuyết về cấu trúc Not only......But also (không những.......mà còn)

1. Cấu trúc not only but also, cách sử dụng cấu trúc not only but also và ví dụ cấu trúc not only but also

- Cấu trúc not only...but also trong tiếng anh được dùng như một công cụ để liên kết giữa hai từ, cụm từ có cùng chung từ loại, tính chất và vị trí. Tuy nhiên, trong câu sử dụng cấu trúc not only...but also, nghĩa của vế "but also" được nhấn mạnh hơn 

- Cách dùng cấu trúc not only but alsoCấu trúc not only but also được dùng thường xuyên với một ý nghĩa nhấn mạnh 

Example: He is not only handsome but also intelligent (Anh ý không những đẹp trai mà còn thông minh) nó sẽ nhấn mạnh hơn một câu đơn giản là "He is handsome and intelligent" (Anh ý đẹp trai và thông minh).

- Đứng sau not only...but also luôn luôn bắt buộc là những từ phải cùng thuộc một từ loại như danh từ, tính từ, động từ, trạng từ,...Vì vậy ta có một số cấu trúc not only but also thường được sử dụng sau đây:

+ S + Verb + not only + Noun + but also + Noun (khi dùng cấu trúc này, danh từ được nhấn mạnh)

Example: He plays not only football but also volleyball (Anh ấy không những chơi được bóng đá mà còn chơi được cả bóng chuyền)

               She speaks not only English but also Japanese (Chị ý không những nói được tiếng Anh mà còn nói được cả tiếng Nhật Bản)

+ S + be + not only + Adjective + but also + Adjective (khi dùng cấu trúc này, tính từ được nhấn mạnh)

Example: The dress is not only fashionable but also very comfortable (Chiếc váy không những hợp thời trang mà còn rất thoải mái)

                She is not only beautiful but also easy - going (Cô ấy không những xinh đẹp mà còn vui tính)

+ S + not only + Verb + but also + Verb (khi dùng cấu trúc này, động từ được nhấn mạnh)

Example: The patient not only refused to take the tablets but also hit the doctor

                He not only robbed them but also smashed everything.

+ S + Verb + not only + Adverb + but also + Adverb (khi dùng cấu trúc này, trạng từ được nhấn mạnh)

Example: John works not only efficiently but also quickly (John không chỉ làm việc hiệu quả mà còn nhanh nữa)

+ S + Verb + not only + Prep + but also + Prep (khi dùng cấu trúc này, cụm giới từ được nhấn mạnh)

Example: Doing exercise is not only good for our physical health but also for our mental (Tập thể dục không những tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho tinh thần chúng ta)

2. Đảo ngữ với cấu trúc not only but also

- Form (cấu trúc): Not only + auxiliary + S + Verb (infinitive) + but + S + also + Verb 

Example: Not only did he spend all his money but he also borrowed from his friend (Không những anh ấy dành hết số tiền của mình mà còn mượn thêm từ bạn bè nữa)

3. Một số cấu trúc đồng nghĩa với not only but also

Tương tự với cấu trúc not only but also, thành phần từ loại ở trước và sau những cấu trúc này phải giống nhau

- Cấu trúc Both...and (vừa ... vừa)

Example: Mai both plays the piano and composes music (Mai vừa chơi đàn piano vừa sáng tác nhạc)

               He is both talented and handsome (Anh ấy vừa tài năng vừa đẹp trai)

- Cấu trúc As well as (vừa ... vừa) 

S + Verb + Noun/ Adjective/ Adverb + as well as + Noun/ Adjective/ Adverb hoặc S + verb + as well as + verb

Example: He plays the piano as well as the guitar 

B. Bài tập cấu trúc not only but also

Exercise 1: Rewrite the sentences

1. They not only came but they also stay for dinner

- Not only_______________________________________________________

2. Burglars stole a thousands pounds' worth of electrical goods, and left the flat in an awful mess.

-> Not only_______________________________________________________

3. He spent all his money. He even borrowed some from me.

-> Not only_______________________________________________________

4. He is not only good at English but he can also draw very well.

-> Not only_______________________________________________________

5. They drove fifteen miles off main road. Also, he had nothing to eat for the day.

-> Not only_______________________________________________________

Exercise 2: Choose the best answer

1. ___________________ but he also proved himself a good athlete

A. A good student not only showed him

B. He did not show himself only a good student

C. Not only he showed himself a good student

D. Not only did he show himself a good student

2. Not only__________ but she is also intelligent.

A. she is beautiful

B. is she beautiful

C. she beautiful is

D. beautiful she is

3. Not only____________at the post office, _________at the grocery store.

A. does Mary work/ but she also works

B. works Mary/ but she also works

C. does Mary work/ but does she also work

D. works Mary/ but does she also work 

4. ________have playing cards been used for card games but also for fortune - telling.

A. Not as much

B. But also

C. Not only

D. Never

5.________he driving too fast, but recklessly as well.

A. Not only was

B. Was not only

C. Neither was

D. Was neither

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án  D B A C A

Tham khảo thêm >>> 

Ba bước ôn thi hiệu quả môn Tiếng anh cho kì thi  tuyển sinh vào lớp 10

Quy tắc viết ngày tháng trong tiếng anh

Với cấu trúc not only but also, Cunghocvui đã đem lại cho các bạn bài viết về lý thuyết và các dạng đầy đủ nhất. Nếu có đóng góp gì cho bài viết cấu trúc not only...but also trong tiếng anh, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé!

shoppe