Đăng ký

Giải câu 6 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. i sớm pha \(\dfrac{\pi}{2}\) so với q.