Đăng ký

Giải câu 5 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ. Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.