Đăng ký

Giải câu 2 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Định luật biến thiên: điện tích q ở hai bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa cùng tần số góc, i sớm pha một góc \(\dfrac{\pi}{2}\) so với q.

     - Biểu thức điện tích: \(q=q_0 \cos (\omega t+\varphi)\)

     - Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch: \(i=I_0 \cos (\omega t+\varphi+ \dfrac{\pi}{2})\).