Đăng ký

Giải câu 1 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Mạch dao động gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.