Đăng ký

Giải câu 5 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. \(\cos \varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.\)

Ta có: \(U^2_{PQ}=U^2_R+(U_L-U_C)^2=60^2\)     (1)

\(U^2_{PN}=U^2_R+U^2_L=60^2\)                             (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(-2U_lU_C+U_C^2=0\)

\(\Rightarrow U_C=2U_L\)(vì \(U_C \neq 0\))

\(\Rightarrow U_L=\dfrac{U_C}{2}=\dfrac{60}{2}=30(V)\)

\(\Rightarrow U_R=\sqrt{60^2-30^2}=30\sqrt{3}(V)\)

\(\Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{U_R}{U_{PQ}}=\dfrac{30\sqrt{3}}{60}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.\)