Đăng ký

Giải câu 3 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. \(\cos \varphi=1\)

Vì mạch R, L, C mắc nối tiếp có: \(Z_L=Z_C \Rightarrow \) mạch cộng hưởng.

Nên \(\cos \varphi=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{R}{R}=1\)