Đăng ký

Giải câu 2 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. \(\cos \varphi=\dfrac{R}{Z}.\)