Đăng ký

Giải câu 1 Trang 81 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công suất tiêu thụ trong mạch điện không đổi: \(\wp=I^2R\)