Đăng ký

Giải câu 1 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Từ công thức: \(\wp=U.I. \cos \varphi\)

Ta thấy công suất tỏa nhiệt \(\wp\) phụ thuộc vào hệ số công suất \(\cos \varphi\).

Mà hệ số công suất \(\cos \varphi=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{R}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}\)

Do đó, công suất \(\wp\) phụ thuộc vào \(Z_L, Z_C\) và R.