Đăng ký

Giải câu 2 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. thu năng lượng.

B. tỏa năng lượng.

C. không thu, không tỏa năng lượng.

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Hướng dẫn giải

Chọn B. Quá trình phóng xạ hạt nhân tỏa năng lượng.