Đăng ký

Giải câu 2 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Đặc điểm: bước sóng của ánh sáng huỳnh quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.