Đăng ký

Giải câu 1 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

     - Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang.

Hiện tượng huỳnh quang Hiện tượng lân quang
Là sự phát quang của các chất lỏng và chất khí. Là sự phát quang của các chất rắn.
Ánh sáng bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Ánh sáng phát quang có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.