Đăng ký

Giải câu 4 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng chàm.

     Vì theo định luật Stokes, ánh sáng huỳnh quang phải có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

shoppe