Đăng ký

Giải câu 6 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Những đường kẻ đó dùng để báo hiệu cho người đi đường nhìn thấy những người công nhân này.

     b) Những đường kẻ đó làm bằng chất liệu phát quang.

     c) Chiếu ánh sáng tử ngoại (dùng đèn tử ngoại, máy soi tiền...) vào một chỗ trên đường kẻ đó, nếu chỗ đó sáng lên ánh sáng màu vàng hay màu lục thì đó là chất phát quang.