Đăng ký

Giải câu 3 Trang 165 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn C. Sự phát sáng của bóng đèn ống là sự phát quang.

     Vì trong bóng đèn ống có phủ một lớp bột phát quang ở thành ống, lớp bột này sẽ phát ra ánh sáng trắng khi bị kích thích bởi ánh sáng giàu tia tử ngoại do hơi thủy ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện qua nó.

shoppe